Sau khi giải quyết vụ tai nạn theo hướng dân sự, tài xế Tiến vẫn ở nhà làm công việc nhẹ phụ giúp gia...