Mới đây, đoạn video chàng thanh niên trả lại hơn 10 triệu đồng cho người đánh rơi tại bệnh viện được chia sẻ...