Trước khi là phi công, cả hai cùng là tiếp viên. 4 năm thử xa nhau không thành, lại giúp họ thực hiện thành công ước...