Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại êm đẹp thế, bố mẹ chồng đối xử với mẹ tôi rất tốt. Thế mà sáng nay anh...