Phát ngôn của Quang Hà về mối quan hệ với vợ chồng đối tượng Đường 'Nhuệ' gặp phải không ít ý kiến trái...