Một chàng thợ xây được đồng nghiệp đố câu đơn giản, nhưng mất đến 3 phút mới đưa ra được câu trả lời,...