Anh Bùi Văn Sỹ ở Tự Tạo, thành phố Ðà Lạt (Lâm Đồng) là nông dân đầu tiên biến mô hình trồng hoa...