Bộ ảnh này được một thành viên giấu tên đăng trên một website ảnh với tiêu đề “Những bức ảnh lấy từ điện...