Đúng là cuộc sống mưu sinh vất vả, đến giấc ngủ cũng vội vàng, khó nhọc.