Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cà phê sang An-giê-ri đạt 33.970...