Không chỉ giàu có, ông xã của Angela còn rất 'sủng' vợ. Chỉ cần Angela nói một câu nói chê căn nhà gỗ tối quá không...