Apple đang lên kế hoạch phát triển một công nghệ ăng-ten mới cho iPhone 2019, nhằm tạo ra những thay đổi lớn...