Anastasia đến từ thủ đô Matxcova và đã theo học khoa Kỹ thuật - Nghệ thuật nhiếp ảnh tại Viện Điện ảnh Quốc gia...