Ngày 4/1, Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc ở Bình Dương...