Có rất nhiều người không thể ăn được xôi buổi sáng bạn cần chú ý.