Lá lành đùm lá rách..,luôn sẵn lòng giúp đỡ người gặp nạn, cơ nhỡ là truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt của...