ân xá

Tương lai ông Trump ra sao?

Tương lai ông Trump ra sao?

Bị phế truất, hoặc sẽ là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ hai lần bị Hạ viện luận tội, hoặc sẽ tự ân...