Về những dáng ngồi ăn độc thì Ngọc Trinh sở hữu cả bộ sưu tập có 1-0-2 và có sở thích đặc biệt đối với các...