Trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn bổ dưỡng quen thuộc của người Việt. Dù vậy nhiều người cần tuyệt độ...