Nam du khách Trung Quốc yêu cầu khách sạn đảm bảo video trong camera quay lén không bị lưu truyền trên mạng.