Sau khi sử dụng ma túy, 2 nam thanh niên đi trộm cắp thì gặp công an, một người vội leo nóc nhà dân để trốn.