Trong 2 giờ, Trương Phúc Thịnh đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm tài sản, lấy được 5 chiếc điện thoại.