Kết cục là đồ không lấy lại được còn ông thì bị các anh cảnh sát 'mời lên phường'!