án treo

Lạ kỳ hai bản án ‘treo’

Lạ kỳ hai bản án ‘treo’

Cả 2 bản án treo này đều có chung HĐXX với 2 thẩm phán là phó chánh án TAND và chánh tòa hình sự của tỉnh Tiền Giang