Các chuyên gia cho biết không có cơ sở khoa học về việc ăn trái cây khi bụng rỗng sẽ tránh bạc tóc, hói đầu, hết...