Tây Nguyên đang đối mặt với "dịch kép" nhưng các địa phương đang chạy đua trong công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp...