Sau bài viết của Báo Lao Động 'Tính mạng học sinh hay 'tiến sĩ giấy': Cái nào đáng ưu tiên hơn?' nêu quan...