Gần đây, trong cả nước xảy ra nhiều vụ TNGT liên quan đến hoạt động du lịch, vận tải trên các tuyến thủy nội...