Hơn một tuần trôi qua, kể từ khi học sinh bắt đầu năm học mới. Nếu con trẻ náo nức bao nhiêu vì được quay lại...