ăn tiết canh

Đổi mạng lấy bát tiết canh

Đổi mạng lấy bát tiết canh

Số ca nhiễm liên cầu khuẩn lợn đang gia tăng đột biến. Nguyên nhân phần lớn do ăn tiết canh heo, nem chạo sống, thịt...