Các chuyên gia kêu gọi hạn chế hoạt động giết mổ, nuôi thương mại, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, chế biến và...