Táo có chứa chất phytonutrients có thể bảo vệ chống lại ung thư phổi và ruột kết.