Theo báo cáo tổng quan về thị trường snack (bim bim) năm 2017 vừa được Hãng nghiên cứu Statista công bố,...