Lúc cảnh sát tới hiện trường, chàng trai Trung Quốc đã không còn dấu hiệu sống, chiếc máy tính của anh vẫn ở chế...