Sau khi người cha đi đánh lưới ở vùng biển về có một số con ốc lạ, cô gái ăn chưa hết 2 con thì có triệu chứng...