Sau 38 năm bị bắt giam oan, ông Trần Bê được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa xin lỗi, cải chính công khai.