Ngày 10/8, Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) với khẩu...