Sáng 22/7 tại Gia Lai, Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Mạng lưới sông ngòi VN, Trung tâm Con người & Thiên nhiên...