Khi được phép sở hữu không quá 35% vốn tại một doanh nghiệp xăng dầu Việt Nam, nhà đầu tư ngoại có thể tham gia...