Sau khi ăn khoảng 15 con nhộng tằm, nam bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, nổi mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở,...