Những người đàn ông phải ăn hết chùm nho đeo lủng lẳng trên ngực của các đồng nghiệp nữ, trò chơi ở một công...