30 tuổi, chúng ta không thể mãi sống như những ngôi sao đi lạc trong một thành phố rộng lớn. Cúng ta buộc phải tìm ra...