Vứt bỏ hơn hai tấn mực để tàu nhẹ hơn, ngư dân Bùi Văn Danh, 34 tuổi, vượt sóng lớn để cứu 41 bạn biển bị...