Ngoài việc phải chứng kiến cảnh bạn thân với người yêu cô âu yếm nhau hằng ngày, Linh thấy bất tiện và giữ ý...