Làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng trước hung tin diễn viên Go Soo Jung qua đời!