Sau khi chém trọng thương một người trước tiệm cầm đồ ở Huế, Sơn 'tàu' trốn vào TP.HCM và được các...