(NLĐO)- Liên quan đến vụ việc trụ trì chùa Hưng Khánh có hành vi xua đuổi, lời nói thiếu chuẩn mực với khách thập...