Hái nấm lạ trên rừng mang về ăn, tám người trong gia đình nhập viện cấp cứu.