Cũng chính vì không cần quá đầu tư nên những nội dung dang này cũng được nhiều kênh Youtube thực hiện lại...