Sau mấy năm chung sống, MC Phương Linh đã ly hôn với người chồng hơn cô 20 tuổi nhưng không được quyền nuôi con - câu...